Haberler

  • Haberler: 22.03.2016
  • Sayı: 6468

T.C. KONYA VALİLİĞİ 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

10. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI-2016 KATILIM KOŞULLARI

 

 

KONULAR:

“Yarışma, “DÜNYA İNANÇLARI” ve “SOKAKLAR" konularında iki ayrı kategoride yapılacaktır. Renkli ve Siyah-Beyaz ayrımı olmaksızın, her kategori için ayrı ayrı olmak üzere tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

1- DÜNYA İNANÇLARI

İnsan, tarih boyunca sığınacak bir güce inanmış ve kendini bu inanç  altında güvende hissetmiştir. Asırlar boyunca, ateş, su, güneş, dağlar, totemler insanoğluna manevi güç vermiştir. Günümüzde de toplumlar, farklı inanışlar altında kendilerine sığınacak bir güç aramaktadırlar.

Güzeli değil, güzelliği görmemizi tavsiye eden; güzelliğin de gönül yoluyla, aşk ve iman yoluyla idrak edilebileceğini belirten Hz. Mevlâna’nın öğretilerine uyarak -farklı arayışların ortaya çıkardığı- “bizi bizden alacak güzellikleri” yansıtan görüntüleri bekliyoruz.

2013 yılında, ünlü düşünür Hz. Mevlâna'nın hoşgörüyü en iyi şekilde anlatan" Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..." sözünden yola çıkarak, tüm dünya inançlarının yaşadığı farklı gelenekleri, bütün detaylarıyla, bu yarışma ile bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz.

İbadethaneler, tapınaklar, totemler, dinî semboller, motifler, törenler, festivaller, ayinler, dinî müzikler, danslar, gelenekler ve adaklar ile ibadet şekilleri, ibadet edenler, dua edenler, din görevlileri... Dine ait ne varsa... Hangi inanca mensup olursa olsun, insanların ölümden sonraki mekâna ve hayata dair algılamalarını mezarlar ve bilhassa mezar taşları ifade etmektedir. Bu konudaki farklılığın ve zenginliğin yansıtılacağı fotoğraflar “Dünya İnançları” ile bütünleşecektir.

2– SOKAKLAR

Evimizden dış dünyaya attığımız ilk adımın mekânı, son uğurlanışımızda da son adımların atıldığı mekân sokak… Komşu çocuklarıyla ilk temas, ilk arkadaşlık, ilk oyun ve evcilik, saklambaç, birdirbir, kiremit, beş taş gibileri… Bir sünnet konvoyu, bir gelin alayı ve bir cenaze cemaati…

Çeşme başında ya da bir sokağın kuytusunda beklenen sevgili…

Sesleriyle uyandığımız Ramazan davulcuları, iftar önü tatlı telâş ve huzurlu sükûnet… Bir konser hissini veren sokak satıcılarının sesleri…

Karşılıklı iki sıra hâlinde, birbirinin görüşünü ve güneşini engellemeyen, birbirine ve içinde yaşayanlara hürmetkâr şekilde inşa edilen evlerin meydana getirdiği sokaklar.

Evlerden hayata açılan, hayatın bütün unsurlarını barındırdığı için hayatın merkezinde yer alan sokaklar. Evlerin yuvaya dönüştüğü akşamlarda, tek başına kalanları kucaklayan sokaklar…

            Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

            Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

            Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Necip Fâzıl kısakürek

İsimlerini aldıkları şahıslarla, mekân veya hadiselerle özdeşleşen sokaklar. Bazen sokağın sahibi gibi bekleyen isimlerin bazen de verilen isimlerin hikâyelerinin hafızalardan silinmeye çalışıldığı sokaklar…

İnsanın, dünyadaki yolculuğu başladığı andan itibaren idrak ettiği zamanın mukayyet hâle geldiği mekânlardan biri olan sokaklar.

Zaman gibi şehrin damarlarında akan, gelinen ve gidilen yol… Bütün bu özellikleriyle fotoğrafın da vazgeçilmezi hâline gelen sokaklar. Sokakların, mahallelerin ve tabiî ki şehirlerin tarihlerinde fotoğrafçıların ayak izleri. Ve hissettiklerini deklanşörlerine basarak yansıttıkları sokaklar.

            Sokağımız arnavut kaldırımı,

            Evimiz ikiahşap oda.

            Daha iyisi de olabilirdi ya,

            Şükür buna da.

                        Turgut Uyar

            Şükredilecek sokakların, bu sokakları meydana getiren evlerin ve bu şükrü edâ edecek gönüllerin fotoğraflarını bekliyoruz.

 

GENEL KOŞULLAR:

Yarışma organizasyon komitesi, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında dünyanın her yerinden tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

Tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

Yarışma için fotoğrafların en geç en geç 3 Eylül 2016 günü saat 23.55 (TSI)’e kadar sayısal

ortamda www.sillesanat.com adresinden “Yarışmalar” bölümüne giriş yapılıp ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir.

Fotoğrafların isimlerini verirken aşağıdaki karakterlerin kullanılmaması gerekmektedir.

" ! < ' ^ + % & / ( ) = ? _ \ { [ ] } # $ | - _ , . : ? * ; İ ı Ğ ğ Ü ü Ç ç Ö ö Ş ş. Örneğin: çiçek?, pencereler*!, İğne gibi…

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Katılımcılar, yarışmaya katılarak bu haklarını tehir etmiş sayılırlar.

Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.

Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin ilgili Maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.Durum FIAP’a  bildirilir.Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF  sorumlu olmayacaktır.

Düzenleyici Kurum; Onay Yazısı’nda belirtilen belge ve bilgileri Sonuç Bildirim Tarihi’nden önce TFSF temsilcisi aracılığıyla TFSF Yarışmalar Birimi’ne iletmekle yükümlüdür.

Yarışma sonuçları sadece e-posta yoluyla bildirilecektir.

FOTOĞRAF BOYUTLARI:

Fotoğraflar jpg/Jpeg formatında olmalıdır. Uzun kenar  en fazla 1920 piksel, kısa kenar 1080 piksel boyutunda olacaktır. Daha büyük olan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Çözünürlük 300 dpi olacaktır. Fotoğrafların dosya boyutu 3.5 Mb’tan az olmalıdır. Her kategori için en çok 4 (dört) adet fotoğraf yüklenebilir.

Jüri değerlendirmesi 42’’ LED TV ekranda yapılacaktır.

Fotoğraflar çerçevesiz olacak ve fotoğraf üzerinde imza, işaret veya tarih vb bilgiler bulunmayacaktır.

Katılım formu eksiksiz doldurulmalıdır.

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE KATALOG GÖNDERİMİ:

Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesi, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, katılımcıların e-posta adreslerine gönderilerek bildirilecektir. Sonuçlar  www.konyakultur.gov.tr , www.tfsf.org.tr ve www.sillesanat.com adreslerinde de duyurulacaktır. Ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir katalog her katılımcıya, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, FIAP‘a, ICS’e, PSA’ya, TFSF’ye ve Fotoğraf Sanatı Derneklerine gönderilecektir.

Yarışmada ödül alan ve katalogda yer alan fotoğrafların birer kopyası, Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.

 

KATILIM ÜCRETİ VE GÖNDERİMİ:

Katılım ücreti;

Türkiye’den katılımlarda; 25 TL, (Tek veya iki kategori ayrımı olmaksızın aynı katılım ücreti ödenecektir.)

Diğer ülkeler için; 15 USA DOLAR / 15 EURO

Katılım ücreti PayPal yolu ile ödenebilir veya banka hesabına transfer edilebilir.

 Paypal için:

rehabilir@yahoo.com

Katılım ücretlerini PayPal yoluyla gönderen katılımcı ad ve soyadını belirtmelidir. Gönderilen fotoğraflar ile PayPal gönderimlerinin birbiri ile uyumsuzluğu halinde fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Paypal için:

rehabilir@yahoo.com

Katılım ücretlerini PayPal yoluyla gönderen katılımcı ad ve soyadını belirtmelidir. Gönderilen fotoğraflar ile PayPal gönderimlerinin birbiri ile uyumsuzluğu halinde fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır

 

  Türk Lirası için:

ULUSLARARASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

Türkiye Ziraat Bankası - Hüyük

Branch Number : 880

Account No: 57543787 - 5001

IBAN No: TR29 0001 0008 8057 5437 8750 01

SWIFT CODE: TCZBTR2A

 

USD için:

ULUSLARARASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

Türkiye Ziraat Bankası - Hüyük

Branch Number : 880

Account No: 57543787 - 5003

IBAN No: TR72 0001 0008 8057 5437 8750 03

SWIFT CODE: TCZBTR2A

 

 

EURO için:

ULUSLARARASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

Türkiye Ziraat Bankası - Hüyük

Branch Number: 880

Account No: 57543787 - 5004

IBAN No: TR45 0001 0008 8057 5437 8750 04

SWIFT CODE: TCZBTR2A

 

Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

 

 

ÖDÜLLER (HER BÖLÜM İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE)

FIAP Altın Madalya, FIAP Gümüş Madalya, FIAP Bronz Madalya

FIAP Mansiyon (6 adet)

PSA Altın Madalya, PSA Gümüş Madalya, PSA Bronz Madalya

PSA Mansiyon (6 Adet)

GPU Altın Madalya, GPU Gümüş Madalya, GPU Bronz Madalya

GPU Mansiyon ( 6 adet)

ICS Madalya (3 adet)

ICS Mansiyon (3 Adet)

SİLLE SANAT SARAYI Altın Madalya, Gümüş Madalya, Bronz Madalya

SİLLE SANAT SARAYI Mansiyon (6 adet)

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Ödülü

TFSF Özel Ödülü (Yalnızca 1 kategoride)

UFSD Özel Ödülü

UFSD Mansiyon (6 adet)

Sergilemeler (Acceptances) : En fazla %30

SALON BAŞKANI:

ŞADİYE YILMAZ – SSS/R, GPU Aphrodite

JÜRİ ÜYELERİ

1. Mustafa ÇIPAN - Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü - TÜRKİYE

2. Reha BİLİR - TÜRKİYE

    AFIAP, ESFIAP,Hon.SSS,Hon.FBPS,Hon. Hon. FBSPA, Hon. FICS, SUPC,Hon.GİFSAD, AOK

3. Veli AYDOĞDU  – TÜRKİYE

    EFIAP, GPU CR3, SSS/Y

4. Tijen Yakup EROL – KIBRIS

    EFIAP

5. Rafik KEHALİ - CEZAYİR

(Jüri en az üç üye ile toplanabilir.)

 

TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmaya son katılım tarihi : 24 Eylül 2016 saat 23.55 (TSI)

Jüri Toplantısı : 1 – 2 EKİM 2016

Sonuçların açıklanması ve posta bildirimi : 9 EKİM 2016

Sergi açılışı ve ödül töreni : 07 Aralık 2016

Fotoğrafların ve albümlerin gönderilmesi : Aralık 2016

 

YARIŞMA SEKRETERİ:

M. Hadiye ATEŞ

Sille Sanat Sarayı

Subaşı Mahallesi, M. Çankaya Sokak No :4

Sille / Selçuklu / Konya/Türkiye

Telefon: +90542.7342 888

E-posta: sillesanat@hotmail.com

 

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:

- Mustafa ÇIPAN - Konya İl Kültür ve Turizm İl Müdürü

- Reha BİLİR – AFIAP, ESFIAP, Hon.SSS, Hon.GİFSAD, Hon.FBPS

- Şadiye YILMAZ – SSS/B - Salon Başkanı

www.sillesanat.com

www.konyakultur.gov.tr

 

Yarışmamız TFSF/PAFT 2016 - 042, FIAP 2016 / 297, PSA 2016/237,  ICS - 2016 / 61, UPI – L160023-M2G2S2B  patronaj numarası ile onaylıdır. 

 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.