Haberler

 • Haberler: 17.09.2020
 • Sayı: 4021

                                      

                                       

T.C. Konya Valiliği

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

2020

1. YARIŞMANIN ADI

            Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

2. YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2020 Sayısal (Dijital) kategoride toplam 2 bölümden oluşmaktadır:

 1. DÜNYA İNANÇLARI -  (Renkli veya Siyah-Beyaz)- (Sayısal)

İnsan, tarih boyunca sığınacak bir güce inanmış ve kendini bu inanç altında güvende hissetmiştir. Asırlar boyunca, ateş, su, güneş, dağlar, totemler insanoğluna manevi güç vermiştir. Günümüzde de toplumlar, farklı inanışlar altında kendilerine sığınacak bir güç aramaktadırlar. Güzeli değil, güzelliği görmemizi tavsiye eden; güzelliğin de gönül yoluyla, aşk ve iman yoluyla idrak edilebileceğini belirten Hz. Mevlâna’nın öğretilerine uyarak farklı arayışların ortaya çıkardığı- “bizi bizden alacak güzellikleri” yansıtan görüntüleri bekliyoruz. 2020 yılında da ünlü düşünür Hz. Mevlâna'nın hoşgörüsünden yola çıkarak, tüm dünya inançlarının yaşadığı farklı gelenekleri, bütün detaylarıyla, bu yarışma ile bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. İbadethaneler, tapınaklar, totemler, dinî semboller, motifler, törenler, festivaller, ayinler, dinî müzikler, danslar, gelenekler ve adaklar ile ibadet şekilleri, ibadet edenler, dua edenler, din görevlileri... Dine ait ne varsa... Hangi inanca mensup olursa olsun, insanların ölümden sonraki mekâna ve hayata dair algılamalarını mezarlar ve bilhassa mezar taşları ifade etmektedir. Bu konudaki farklılığın ve zenginliğin yansıtılacağı fotoğraflar “Dünya İnançları” ile bütünleşecektir.

 1. İHSAN VAKTİ    (Renkli veya Siyah-Beyaz)- (Sayısal)

Covid – 19 nedeniyle sadece ülkemizde değil, tüm dünyada zor günler yaşanıyor. Dünyayı kasıp kavuran bu hastalık nedeniyle yakınımızdaki dostlarımız kadar uzak diyarlarda da bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar sıkıntı yaşıyor. Zor günleri hep birlikte beden ve ruh sağlığı içinde atlatabilmemiz için bugün yardımlaşmanın ve paylaşmanın tam zamanıdır. Yardımlaşmanın özünde olan samimiyet ve karşılıksız iyilik hissidir. Tüm dinler yardımlaşmayı ve paylaşmayı Allah görüyormuş gibi bilerek ve Allah’ı görüyormuş gibi iyi olmak ve iyilik yapmak olarak anlar.

 Biz de bu kategoride insanlığın gereği olan, insanın insana ve insanlığa yaptığı yardımları yansıtan, “İhsan Vakti”ni anlatan fotoğraflar bekliyoruz.

3. KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma, amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmada toplam 2 ayrı bölüm vardır. Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
 4. Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir.
 5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb 'den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 1. Sisteme yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu değildir.

     Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotografik tekniği özgürce kullanabilirler.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

 1. Siyah-Beyaz fotoğraflar FIAP'ın siyah-beyaz tanımına uygun olmalıdır. “Koyu gri'den (siyah) açık gri'ye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışmada monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dâhil edilir.”
 2. Tüm bölümler için hazırlanan fotoğraflar http://konya.sillesanat.com/ web adresi üzerinden yüklenmelidir. Yarışmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir. Fotoğrafları yükleyebilmek için önce http://konya.sillesanat.com/ sitesine üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 3.  Daha önce Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş yarışmalarda ödül alan    

fotoğraflar bu yarışmaya kabul edilmeyecektir.

 1. Katılımcılar http://konya.sillesanat.com/ adresine internet üzerinden ulaşarak Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 14.Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na katılabileceklerdir.
 2. Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://konya.sillesanat.com/ sitesine üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 3. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde konyaculture@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar için kullanılacak olup,  buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 4. Yarışma sonuçları http://konya.sillesanat.com ile https://tfsfonayliyarismalar.org/ internet sitelerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 5. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://konya.sillesanat.com internet sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmada ödül,  mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar https://tfsfonayliyarismalar.org/  sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını E-Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
 9. Ödül alan eserlerin kullanım hakları Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka her hangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepleri sürmeyeceklerini şimdiden kabul ederler.
 10. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
 11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
 12. Kural ihlali yapan katılımcılara “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 13. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden ve FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 14. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 15. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Bir katılımcının resimleri jüriye ardışık olarak sunulmayacaktır. Bir katılımcının dört fotoğrafı, dağıtılmış olarak değerlendirmeye sunulacaktır. Fotoğraflar jüri heyetine katılımcı tarafından sunulduğu düzende sunulacaktır
 16. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 17. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
 18. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 19. Şartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaşmazlıklarda TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile TFSF/YK kararları geçerlidir.
 20. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların sunumu 28 Şubat 2021 tarihinden itibaren http://konya.sillesanat.com adresinden indirilebilecektir.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Fotoğraf Yükleme Tarihi                                    : 6 Aralık 2020 Pazar günü saat: 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                                               : 12 – 13 Aralık 2020

Sonuç Bildirimi                                                          : 20 Aralık 2020

Ödül Alan Eserlerin Web Sitesinde Yayınlanması    : 31 Aralık 2020

Digital Katalog Paylaşımı                                          : Şubat 2021

Sergi ve ÖdülTöreni                                                  Yarışma sonrası sergi için tarih ve yeri belirten bir mail ile veya http://konya.sillesanat.com adresinde açıklanarak tüm katılımcılara bilgi verilecektir.

5. SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla)

Najla ANGAWİ                                           : ESFIAP, EFIAP/s, PPSA, GPU.CR2, MICS, Hon Life Representative ICS – SUUDİ ARABİSTAN

Serdar AKYAY                                           : SSS/R, GPU - Hermes,  Fotoğraf Sanatçısı – TÜRKİYE

Reha BİLİR                                                : ESFIAP, AFIAP, Hon.SSS, Hon.GİFSAD, Hon Altınoran, Hon.MOF, Hon SİFAD, Hon Sureti Alem,                                                                                         Hon.AvTvISO – TÜRKİYE

Luis José Vigil-Escalera QUİNTANAL    : ACEF, President Federation Asturias, Langreo FEC Yöneticisi – İSPANYA

Burak ŞENBAK                                         : Hon.SSS, EFIAP/b – TÜRKİYE

6. TFSF Temsilcisi:  Ömer GEMİCİ

7. AWARDS – (For each category)

FIAP

FIAP Altın madalya

FIAP

FIAP Gümüş Madalya

FIAP

FIAP Bronz Madalya

FIAP Mentions

Her kategori için 6 tane

FIAP Best Author

The photographer who received the highest total acceptance

 (exhibition + award) in all departments

TFSF

TFSF Altın Madalya

TFSF

TFSF Gümüş Madalya

TFSF

TFSF Bronz Madalya

SİLLE SANAT SARAYI

SİLLE SANAT SARAYI Altın Madalya

SİLLE SANAT SARAYI

SİLLE SANAT SARAYI Gümüş Madalya

SİLLE SANAT SARAYI

SİLLE SANAT SARAYI Bronz Madalya

SSS Mentions

Her kategori için 6 tane

TFSF Ozan Sağdıç Etkinlik Yılı

Özel Ödülü

Her kategori için 1 tane

International Art Photography Club – UFSD Special Award

Her kategori için 3 tane

Konya Culture and Tourism Directorate

Special Award

Her kategori için 3 tane

ACCEPTANCES

Her kategoride en çok 75 adet

 

8. YARIŞMA SEKRETERİ ve İLETİŞİM

•           Celalettin Aydoğan – Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

•           Şadiye Yılmaz Bilir – Hon.SSS

 e- mail

  konyaculture@gmail.com

 For info

  konyaculture@gmail.com

Phone

+90 542 7342 888


Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) (2020/060)  / Photographic Arts Federation of Turkey, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) (2020/534), Sille Sanat Sarayı (SSS) (2020/014) tarafından onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.