Haberler

  • Haberler: 28.05.2017
  • Sayı: 9467

Konya Valiliği

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2017 Sayısal (Dijital) kategoride toplam 2 bölümden oluşmaktadır:

A-     Sayısal: “Dünya İnançları” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA

B-     Sayısal: “Merdivenler” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB

DÜNYA İNANÇLARI:

 İnsan, tarih boyunca sığınacak bir güce inanmış ve kendini bu inanç altında güvende hissetmiştir. Asırlar boyunca, ateş, su, güneş, dağlar, totemler insanoğluna manevi güç vermiştir. Günümüzde de toplumlar, farklı inanışlar altında kendilerine sığınacak bir güç aramaktadırlar.

 Güzeli değil, güzelliği görmemizi tavsiye eden; güzelliğin de gönül yoluyla, aşk ve iman yoluyla idrak edilebileceğini belirten Hz. Mevlâna’nın öğretilerine uyarak -farklı arayışların ortaya çıkardığı- “bizi bizden alacak güzellikleri” yansıtan görüntüleri bekliyoruz.

2017 yılında da ünlü düşünür Hz. Mevlâna'nın hoşgörüyü en iyi şekilde anlatan "Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..." sözünden yola çıkarak, tüm dünya inançlarının yaşadığı farklı gelenekleri, bütün detaylarıyla, bu yarışma ile bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz.

İbadethaneler, tapınaklar, totemler, dinî semboller, motifler, törenler, festivaller, ayinler, dinî müzikler, danslar, gelenekler ve adaklar ile ibadet şekilleri, ibadet edenler, dua edenler, din görevlileri... Dine ait ne varsa... Hangi inanca mensup olursa olsun, insanların ölümden sonraki mekâna ve hayata dair algılamalarını mezarlar ve bilhassa mezar taşları ifade etmektedir. Bu konudaki farklılığın ve zenginliğin yansıtılacağı fotoğraflar “Dünya İnançları” ile bütünleşecektir.

MERDİVENLER:

İnsan hayatı tıpkı bir merdivene benzer. Kimi zaman tökezleriz, kimi zaman geri adım atarız, kimi zaman da özveriyle ve sabırla basamakları tırmanırız başarı için. Bu merdivenlerin isimleri farklı olsa da hayatımıza bir şekilde yön veriyor.

Hayatımızdaki iniş çıkışların simgesi olan ve sosyal hayatımızın, mimari dünyamızın, doğamızın vazgeçilmezi olan merdivenlerin fotoğraflarını bekliyoruz sizlerden.

KATILIM KOŞULLARI:

    ·  Yarışma, amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden            yakınları yarışmaya katılamazlar.

·           Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·           Yarışmada toplam 2 ayrı bölüm vardır. Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilirler.

·           Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en çok 3840 piksel ve kısa kenarı en çok 2160 piksel, dosya boyutu en fazla 2 Mb olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.

·           Fotoğrafların her birine isim konulmalıdır.

·           Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.

·           Tüm bölümler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.

·           Katılımcılar www.sillesanat.com adresine internet üzerinden ulaşarak Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na katılabileceklerdir.

·           Yarışmacıların yarışmaya katılabilmek için www.sillesanat.com sitesinde “Kayıt Formu” bölümünden “Yarışma Kayıt Formu”nu doldurarak sisteme kayıt olması gerekiyor. Üye kaydını gerçekleştirdikten sonra “Aktif Yarışmalar” bölümünden “Konya İl Kültür Müdürlüğü 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nı seçerek fotoğraf yükleme işlemin yapılmalıdır.   Yarışmaya katılarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

·           İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde sillesanat@yahoo.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacak olup buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

·           Yarışma sonuçları www.sillesanat.com ile www.tfsf.org.tr internet sitelerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.

·           Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.sillesanat.com internet sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

·           Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

·           Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·           Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

·           Ödül alan eserlerin kullanım hakları Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren kurum olan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini şimdiden kabul ederler.

·           Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.

·         Kural ihlali yapan katılımcılara “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (TR http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf

ENG: http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

·           Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden ve FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

·           Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

·           FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

·           Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

·           Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sille Sanat Sarayı, TFSF ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

·           Şartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TFSF YK kararları geçerlidir.

·           Jüri değerlendirme sonrasında ödül ve sergileme alan fotoğrafların yer aldığı bir katalog hazırlanacak ve tüm katılımcılara Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, FIAP‘a, ICS’e, PSA’ya, IAAP’ye, TFSF’ye ve TFSF üyesi derneklere gönderilecektir.

·           Jüri toplantısı esnasında eserler tümüyle karartılabilir bir odada, Ultra HD 4K 3840x2160 piksel çözünürlüklü 55 inç TV’de değerlendirilecektir.

 

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER (Her iki bölüm için ayrı ayrı olmak üzere):

FIAP Altın Madalya, FIAP Gümüş Madalya, FIAP Bronz Madalya, FIAP Mansiyon (6 adet),

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü  ( İki kategoride toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan sanatçıya verilir.)

PSA Altın Madalya, PSA Gümüş Madalya, PSA Bronz Madalya, PSA Mansiyon (6 adet)

ICS Best Author (Konya’dan katılan ve iki kategoride toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan sanatçıya verilir)

ICS Altın Madalya, ICS Gümüş Madalya, ICS Bronz Madalya

ICS Mansiyon (3 Adet)

IAAP Altın Madalya, IAAP Gümüş Madalya, IAAP Bronz Madalya, IAAP Mansiyon (6 adet)

Sille Sanat Sarayı Altın Madalya, Gümüş Madalya, Bronz Madalya, Sille Sanat Sarayı Mansiyon (6 adet)

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Ödülü

TFSF Özel Ödülü (Tek kategoride)

UFSD Özel Ödülü, UFSD Mansiyon (6 adet)

Sergilemeler – Acceptances (En fazla %30)

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi                             : 11 Kasım 2017 saat 23.55 (TSI)

Jüri Toplantısı                                                     : 18 – 19 Kasım 2017

Sonuçların Açıklanması ve Posta Bildirimi         : 25 Kasım 2017

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni                                : 09 Aralık 2017

Ödüllerin ve Albümlerin Gönderilmesi        : Şubat 2018

 

SEÇİCİ KURUL / JÜRİ ÜYELERİ

ADI SOYADI

UNVAN

ÜLKE

Abdüssettar YARAR

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü

TÜRKİYE

Ahmet SEL

Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni

TÜRKİYE

Bandu GUNARATNE

LRPS, EFIAP, LBPA, FISLP,

Hon.fnpas, Hon. FNAPSL

SRI LANKA

Erol DOĞANER

EFIAP, Hon. SSS

TÜRKİYE

Reha BİLİR

AFIAP, ESFIAP,  Hon. SSS, Hon. IVAF, Hon. FBPS, Hon. FBSPA, HoN. FICS, Hon. FPI, Hon. EFMPA, Hon. NAP, Hon. FSWAN,  Hon. GİFSAD, Hon. MOF, Hon. SİVSAD, Hon: SUPC, AOK, Hon. Sureti Alem

TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jüri en az üç üye ile toplanabilir.)

TFSF/PAFT Temsilcisi:  Halil İbrahim TUTAK

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:

ŞADİYE YILMAZ BİLİR

SALON BAŞKANI

SSS – R / GPU AFRODITE

MEHMET YÜNDEN

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müdür Yardımcısı

CELALEDDİN AYDOĞAN

 

www.sillesanat.com

www.konyakultur.gov.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

FIAP : 

PSA : 2017 / 347

ICS : 2017 / 112

IAAP : 2017 / 042

TFSF : 2017 / 069