Haberler

  • Haberler: 28.05.2017
  • Sayı: 5325

1. Foto Maratonun Adı:

“Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”.

2. Yarışma Organizasyonu:

58.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen “Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”, Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir; yürütücülüğünü ise Sille Sanat Sarayı (SSS) tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Amaç:

Nasreddin Hoca’nın ayak izlerini taşıyan ve O’nun kahkahalarının yankılandığı sokaklarda fotoğrafın görsel etkisi ile Akşehir’i tanıtmak ve fotoğraf sanatına renk katabilmek amacıyla düzenlediğimiz foto maratona tüm fotoğraf dostlarını bekliyoruz.

4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5. Genel Katılım Koşulları:

5.1-   “58.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği” kapsamında düzenlenen “Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu Foto Maratonu” 7 - 8 - 9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Akşehir ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir.

5.2-   Foto maratona, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcileri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

5.3-     Yarışma katılım ücretsizdir.

5.4-     Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilecektir.

5.5-     Kayıt sırasında katılımcılar yanlarında TC Kimlik kartı veya Pasaportlarını bulundurmak zorundadır.

5.6-     atılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 052 (Rumuz: 052). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.7-     Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

5.8-     Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludurlar. Katılımcılar kayıttan önce, foto maratonda kullanacakları bir adet bellek kartını boşaltmalıdırlar. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartının marka ve seri numarası okunabilir olmalıdır. Birden fazla kart kullanan katılımcılar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.9-     Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.10-  Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.11-  Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonunda çekilmiş olduğunu ve fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve toz alımı gibi basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.

5.12-  Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler için alınacak izin ve tüm sorumluluk katılımcıya aittir.

5.13-  Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ (www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13. Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

5.14-  TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

5.15-  Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

5.16-  Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

5.17-  Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.

5.18-  Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

5.19-  Foto Maraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır.

5.20-  Yarışma sonuçları Akşehir Belediyesi web sitesinden, Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu Facebook sayfasından, www.sillesanat.com adresi ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr  web sitesinden duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan, satın alma uygulanan katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir.

6. Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar:

6.1-     Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Akşehir Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Akşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Akşehir Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.

6.2-     Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Akşehir Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.

6.3-     Akşehir Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Akşehir Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

6.4-     Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Akşehir Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Akşehir Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.

6.5-     Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

6.6-     Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Akşehir Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6.7-     Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.

6.8-     Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

6.9-     Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

6.10-  Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

6.11-  Katılımcılar; “Akşehir Foto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi:

7.1-   Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 052).

7.2-   Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve isim de verilmelidir (Örnek; 052_1_fotoğraf_adı, 052_2_fotoğraf_adı, …).

7.3-   Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

7.4-   Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

7.5-   Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

7.6-   Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.

7.7-   Fotoğraf teslimi, 09 Temmuz 2017 Pazar günü saat 11.00‘de kesinlikle sona erecektir.

8. Diğer Hususlar:

8.1-   Başvurular, Akşehir Belediyesinde kurulacak Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu kayıt kabul ve irtibat masasında kabul edilecek olup katılımcılar burada, konaklayacakları yerler ve foto maraton boyunca fotoğraflanabilecek yerler ve Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu hakkında görevlilerinden bilgi alabileceklerdir.

8.2-   Katılımcılar foto maraton boyunca, kendilerine kayıt sırasında verilen yarışmacı kartlarını göstererek, isimleri sonradan duyurulacak cafe ve restoranlarda, uygun fiyatlarla kahvaltı yapabilecek ve yemek yiyebilecektir.

8.3-   Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı foto maratonun ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

9. Konaklama:

9.1-   Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Uygun fiyatla konaklanabilecek otel ve pansiyonların isim, adres, telefon ve özellikleri gibi bilgiler “Akşehir Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu” Facebook sayfasından duyurulacaktır.

9.2-   Çadırda veya karavanda konaklama yapacak katılımcılar için ücretsiz kamp alanı tahsis edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

 

10. Foto Maraton Takvimi ve Programı:

7 Temmuz 2017 Cuma

Başvuru Kabul                        : 08.00 – 23.00

Fotoğraf Teslimi                     : 18.00 – 23.00

Kokteyl ve Açılış Töreni         : 20.00 – AKM Kültür Merkezinde

8 Temmuz 2017 Cumartesi

Başvuru Kabul                        : 08.00 – 23.00

Fotoğraf Teslimi                     : 08.00 – 23.00

9 Temmuz 2017 Pazar

Fotoğraf Teslimi                     : 08.00 – 11.00

Seçici Kurul Toplantısı            : 12.00 – 16.00

Sonuç Bildirimi, Ödül Töreni ve Kapanış: 17.00 – AKM Kültür Merkezi’nde

 

 

11. Ödüller-Sergileme/Satın Alma:

Akşehir Başarı Ödülü                                 3.000.- TL

Akşehir Başarı Ödülü                                 3.000.- TL

Akşehir Başarı Ödülü                                 3.000.- TL

Akşehir Belediyesi Özel Ödülü                    1.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                                       1.000.- TL

Sergileme (En fazla 20 adet)                       250.- TL

 

12. Seçici Kurul Üyeleri (Ada göre alfabetik sıra ile):

Murat ÖZÇELİK                     Fotoğraf Sanatçısı, Afyon Frig Fotoğraf Derneği YK Başkanı

Mustafa DÖNMEZ                 Fotoğraf Sanatçısı, Salihli Fotoğraf Sanatı Derneği YK Başkanı

Reha Bilir                                Fotoğraf Sanatçısı, Sille Sanat Sarayı Yöneticisi

Dr. Salih AKKAYA                 Akşehir Belediyesi Başkanı

Yusuf KARTAL                      Fotoğraf Sanatçısı, Suretialem Fotoğraf ve Sinema Derneği YK Başkanı

Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir.

 

TFSF Temsilcisi: Ali Hikmet AVCI

 

13. Sekreterya-İletişim:

·         F. Şule DOĞANCI – Akşehir Belediyesi

0535 797 73 54 - suledoganctekin@gmail.com

·         Şadiye Yılmaz BİLİR - Sille Sanat Sarayı Temsilcisi

0542 734 28 88 - sillesanat@yahoo.com

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2017-078” numara ile onaylanmıştır.


Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.